กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันศุกร์ 10 สิงหาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

75 ปี‘ศิลปากร’ถึงเวลาต้องปรับตัว

การศึกษา
โดยหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ - qualitylife4444@gmail.com

นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เติบโตมาพร้อมกับความเจริญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัล สถาบันการศึกษาจึงต้องปรับตัวตามยุคที่เปลี่ยนไป ทั้งการให้บริการการศึกษา หลักสูตรต่างๆ ต้องทันสมัย

สอดคล้องกับความต้องการของเด็กรุ่นใหม่และคนทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะคนวัยทำงานและผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนไป 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2