กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันศุกร์ 10 สิงหาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ชูแอพอาหารไทย7ภาษา นวัตกรรมส่งออกพันเมนู

ในประเทศ

จุฬาฯ-เนคเทค เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Thai Food Terms รวมศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับอาหารไทย 7 ภาษาทั้งตะวันตกและตะวันออก รวม 1,600 รายการ 14 หมวด ทั้ง คาวและหวาน สมุนไพร ถือเป็นครั้งแรกของไทยนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้สนับสนุนส่งออกอาหารไทยไปต่างประเทศ

   วานนี้ (9 ส.ค.) ศูนย์การแปลภาษาและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวแอปพพลิเคชั่ัน thai food terms ในโครงการพจนานุกรมอาหารไทย 7 ภาษา

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2