กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ทัศนะวิจารณ์

วันศุกร์ 10 สิงหาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เกษตรสมัยใหม่ ทางรอดของฐานราก

เศรษฐกิจ

ทำไมเกษตรกรยังยากจนและมีหนี้สินซ้ำซาก เป็นคำถามที่ทุกคนต้องการคำตอบ และเป็นปัญหาที่ทุกรัฐบาลพยายามแก้ไขแต่ไม่เคยสำเร็จ โดยเหตุผลหลักสำคัญเป็นเพราะภาคการเกษตรของไทย ยังมีความเสี่ยงเริ่มตั้งแต่ภัยธรรมชาติ

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต คุณภาพของสินค้า และตลาด ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ตัวเกษตรกรเองควบคุมได้ยาก และบ่อยครั้งที่ผลผลิตสินค้าเกษตรมีมากเกินความต้องการของตลาด เพราะไม่วางแผนการผลิต รวมทั้งแห่ขยายพื้นที่เพาะปลูกในปีที่ราคาผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่เกษตรกรไม่มีศักยภาพมากพอที่จะชะลอการจำหน่ายสินค้าไว้ในช่วงราคาขาขึ้น ทำให้หมดอำนาจการต่อรองทางด้านราคา สุดท้ายประสบปัญหาการขาดทุน

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2