กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันอังคาร 21 สิงหาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

สมาคมภัตตาคารชูท่องเที่ยวอาหารเสริมแกร่ง

การตลาด

เมื่ออาหารกลายเป็นวาระใหญ่ที่หลายภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญมากขึ้น รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวที่หันมาตื่นตัวส่งเสริมในฐานะสินค้าหลักของไทยหลังจากสำรวจพบว่าคิดเป็น25%ของการจับจ่ายทั้งหมดของชาวต่างชาติที่มาเยือน

ฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า มีแนวคิดปรับโครงสร้างของสมาคมใหม่เพื่อขยายขอบเขตการทำงานให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้วย เนื่องจากปัจจุบันในฐานสมาชิกกว่า 3 หมื่นรายเริ่มได้ตลาดนักท่องเที่ยวมากขึ้น และเริ่มเข้าไปเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวประจำจังหวัดของตัวเองมากขึ้น

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2