กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพุธ 5 กันยายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ชสอ.ปล่อยกู้-ลงทุนเยอะ เสี่ยงขาดสภาพคล่อง

รายงานพิเศษ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ หวั่น ชสอ.เสี่ยงปัญหาสภาพคล่อง หลังแนวโน้มลูกหนี้ผิดนัดชำระเพิ่มขึ้น-กู้เบิกเกินบัญชี ลงทุนซื้อหุ้นกู้เอกชนระยะยาวทำให้มูลค่าอาจลดลง แนะทำแผนรองรับสถานการณ์ไม่ปกติทั้งด้านสภาพคล่อง-เครดิต-ตลาด

    พิเชิษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าในขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความกังวลในสถานะของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ที่ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานดี สินทรัพย์เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่เกิดจากการระดมเงินฝากจากสหกรณ์สมาชิก แม้จะเป็นเงินฝากประจำแต่ในภาวะวิกฤติจำเป็นต้องไถ่ถอนได้

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2