กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพุธ 12 กันยายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

EEC & E-Commerce

นโยบายเศรษฐกิจ
โดยจรีพร จารุกรสกุล

ปัจจุบันพฤติกรรม และ lifestyle ของผู้บริโภคยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบ ผู้คนใช้ชีวิตโดยอาศัย Internet และ โทรศัพท์มือถือมากขึ้น

ทำให้ตลาด e-commerce ในประเทศไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ 11.4 ต่อปี ระหว่างปี 2557 ถึง 2560 และมีมูลค่าตลาดรวมในปี 2560 กว่า 2.8 ล้านล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนตลาดเป็น b2b ประมาณร้อยละ 60 b2c ร้อยละ 27 และ b2g ร้อยละ 12 ตามลำดับ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2