กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันพุธ 12 กันยายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

นวัตกรรมสาหร่ายฯ โมเดลทำน้อยได้มาก

ไอเดีย-ดีไซน์
โดยบุษกร ภู่แส

ระบบการผลิตของบริษัทเน้นเป็นออร์แกนิค สร้างความมั่นใจกับคู่ค้าและผู้บริโภคถึงคุณภาพ ความสะอาดและปลอดภัย

นวัตกรรมเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบระบบปิดที่ควบคุมสภาพแวดล้อม 100% ช่วยสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ ชาวเล ซีเกรป ด้วยการดึงเกษตรกรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายผลิตสินค้าป้อนตลาดได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเตรียมขยายสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งเป้าภายใน 3-5 ปีเข้าตลาดหลักทรัพย์

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2