กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

หุ้น-ลงทุน

วันพุธ 12 กันยายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ครม.ไฟเขียวดิจิทัลไอดี

บริษัทจดทะเบียน

ครม.อนุมัติกฎหมายพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางดิจิทัล ขณะ ธปท. เปิดทางแบงก์พาณิชย์ทำได้ หวังสอดรับโครงการดิจิทัลไอดี วาง 4 แนวทางปฎิบัติ ด้าน แบงก์กรุงเทพ-กรุงศรี เตรียมเปิดให้บริการต.ค.นี้ เฟสแรกเริ่มจากเปิดบัญชีใหม่ก่อน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.digital id) มีวัตถุประสงค์พัฒนาโครงข่ายระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (โครงข่ายฯ) ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมทั้ง กำกับดูแลผู้ให้บริการ และ ช่วยยกระดับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐโดยหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายฯ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2