กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันพุธ 12 กันยายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

รัฐประเดิมกองทุนเสมอภาค1.2พันล.

ในประเทศ

ครม.ไฟเขียวจัดสรรเงินให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจากส่วนของทุนประเดิมและการจัดสรรวงเงินตามแผนการดำเนินงานปี 2561-2562 วงเงิน 1,200 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 300 ล้านให้จัดสรรในปีงบประมาณ 2563

    พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (11 ก.ย.) มีมติเห็นชอบการขอรับเงินจัดสรรเป็นทุนประเดิมและเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีงบประมาณ 2561 โดยจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2561 สำหรับเป็นทุนประเดิมจำนวน 700 ล้านบาท และเป็นเงินอุดหนุนสำหรับงบประมาณตามแผนการใช้เงินปีงบประมาณ 2561 จำนวน 522.2 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณที่จัดสรรให้กับ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2