กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพุธ 12 กันยายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

‘เจน Z’ เมินสายวิทย์-วิศวะ เรียนหนัก-รายได้ไม่คุ้ม

รายงานพิเศษ

เวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2561 โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สะท้อนภาพเด็กไทยสนใจเรียนทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายวิศวกรรมศาสตร์ ลดลง

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของไทยกับต่างประเทศได้ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งตระหนักด้วยว่าจำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกในสาขาดังกล่าวในแต่ละปี มีไม่เพียงพอกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2