กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันพฤหัสบดี 13 กันยายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ดูดตรงไหน ไปตรงนั้น

บนความเคลื่อนไหว
โดยหมึกพิษ

000 ในสัปดาห์นี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีการประชุม 1 วัน คือวันพฤหัสบดี ที่ 13 ก.ย. โดยมีวาระคือ พิจารณาเรื่องด่วน 1. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 2. ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ส่วนในวันศุกร์ที 14 ก.ย.งดการประชุม

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2