กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ต่างประเทศ

วันพฤหัสบดี 13 กันยายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ประเทศส่งออกนิยมให้สินบน

เศรษฐกิจโลก

แฟรงค์เฟิร์ต - รายงานประจำปีขององค์กรจับตาทุจริต ทรานส์พาเรนซี อินเตอร์เนชันแนล (ทีไอ) พบว่า

22 ประเทศ ซึ่งคิดเป็น 39.6% ของประเทศผู้ส่งออกทั่วโลก ไม่บังคับใช้ปฏิญญาต่อต้านสินบน ปี 2540 ขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือบังคับใช้เพียงเล็กน้อย ปฏิญญาดังกล่าวกำหนดให้ประเทศผู้ลงนามถือว่าการให้สินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาติเป็นความผิดอาญา

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2