กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันศุกร์ 14 กันยายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ซีเมนส์ปฏิวัติอุตฯสุขภาพ เชื่อมดิจิทัลดันไทยเมดดิคัลฮับ

การตลาด
โดยประกายดาว แบ่งสันเทียะ

ภายหลังจาก 3 เดือนที่ผ่านมา ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์สฎ ได้แยกธุรกิจอิสระจากกลุ่มธุรกิจซีเมนส์ โดยที่ซีเมนส์บริษัทแม่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นไปเพื่อความชัดเจนในการบริหารรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกัน

เพราะกลุ่มธุรกิจซีเมนส์ เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เน้นการลงทุนและพัฒนาโครงการในระยะยาว ขณะที่อุตสาหกรรมการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการแยกตัวจึงช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปรับตัวและพัฒนาธุรกิจเพื่อแข่งขันในอุตสาหกรรม

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2