กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันเสาร์ 22 กันยายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

‘บิ๊กดาต้า’ชี้เป้าคนจน ลงลึกข้อมูลบุคคล-พื้นที่

นโยบายเศรษฐกิจ

รัฐบาลทุกยุคสมัยมีความพยายามค้นหา “คนจน” ว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหนบ้างและทำไมถึงยากจน โดยกำหนดนิยามความจนและเสาะแสวงหาคนกลุ่มนี้เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือได้ตรงเป้าหมาย ล่าสุดศูนย์เนคเทคร่วมกับ สศช.ใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้าค้นหาคนจนลงลึกถึงระดับบุคคล

    ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พ.ค.2560 ผ่านทางคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ให้ 4 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง มหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ บูรณาการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ big data ของภาครัฐ ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในเรื่องความยากจน

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2