กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ต่างประเทศ

วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

‘มหาทุนจีน’ เหนือมหานทีสีทันดร

เศรษฐกิจโลก
โดยแคน สาริกา

คนไทยคุ้นชื่อมหานทีสีทันดรในวรรณกรรมทางศาสนาพุทธ และมักจะเรียก “สี่พันดอน” แห่งลาวใต้ ว่าเป็นมหานทีสีทันดร

สี่พันดอนนั้น ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่นับพันเกาะ อาทิ คอนพะเพ็ง ดอนสะดำ ดอนสะโฮง ดอนคอน ดอนเดด เป็นต้น

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2