กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ผังเมือง‘เมืองใหม่’ฉะเชิงเทรา

นโยบายเศรษฐกิจ

กรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ระหว่างทำผังเมืองรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) อยู่ระหว่างการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

โดยตั้งเป้าหมายจะมีร่างผังเมืองรวมออกมาและเปิดรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเดือน พ.ย.2561 และนำความเห็นมาปรับปรุงร่างผังเมืองรวม ก่อนที่จะลงไปจัดทำผังเมืองระดับอำเภอให้ชัดเจน ภายใน 1 ปี นับจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เห็นชอบกรอบผังเมือง

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2