กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เขตศก. 3 สาขาในอีอีซี

นโยบายเศรษฐกิจ
โดยประธาน จิวจินดา

นโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี เป็นการต่อยอดการลงทุนจากฐานอุตสาหกรรมเดิมไปสู่อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

ซึ่งการพัฒนาพื้นที่อีอีซีแบ่งออกเป็นเขตอุตสาหกรรมเขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมืองใหม่

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2