กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ปล่อยให้หลงตายใจ

บนความเคลื่อนไหว
โดยหมึกพิษ

000 สัปดาห์นี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีการประชุม 2 วัน คือวันพฤหัสบดี ที่ 11 ต.ค.โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติ การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ...

ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ วันศุกร์ ที่ 12 ต.ค.โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ที่คณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2