กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ทัศนะวิจารณ์

วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

สัมปทานดิวตี้ฟรีกับเงินแสนล้าน(จบ)

ธุรกิจ
โดยเดือนเด่น นิคมบริรักษ์

ในบทความที่แล้ว ผู้เขียนได้หยิบยกการแบ่งสัมปทาน ธุรกิจร้านค้าปลอดภาษีของเกาหลีใต้เปรียบเทียบกับไทย ซึ่งทำให้เห็นผลลัพธ์ความต่างมหาศาลในด้านรายได้ที่เกาหลีใต้สามารถทำได้สูงกว่าไทยอย่างมาก

    เพื่อไม่ให้ไทยเสียโอกาสอย่างที่แล้วมา สัมปทานร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานภูมิภาคอีก 3 แห่งจะหมดอายุลงในอีก 2 ปีข้างหน้า ในบทความที่ผ่านมาผู้เขียนได้เสนอแนะนโยบายสำคัญประการแรกคือ รัฐบาลต้องเปิดให้มีการประมูลสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีในพื้นที่สนามบินแต่ละแห่งโดยการแบ่งสัมปทานตามประเภทของสินค้า (category concession) เพื่อที่จะได้สินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพและเพื่อที่จะเพิ่มรายได้จากสัมปทาน

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2