กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

‘ครม.’ปรับภาษีตั้งสนง.ใหญ่ข้ามชาติ

นโยบายเศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียวปรับปรุงมาตรการภาษีตั้งสนง.ใหญ่ข้ามชาติในไทยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดโออีซีดี ป้องกันการโยกย้ายเงินเพื่อหลบเลี่ยงภาษีจากประเทศต้นทาง ผุดไอบีซีเป็นมาตรการใหม่กำหนดช่วงลดภาษีเหลือ 3-8% คลังคาดได้รายได้เพิ่ม 320 ล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (10ต.ค.) เห็นชอบร่างพรฏ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ.... การปรับปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามชาติในประเทศไทย รวม 4 ฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงความโปร่งใสทางด้านภาษี การจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม และการต่อต้านการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายกำไร (beps) ตามที่กลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ(oecd) ให้คำแนะนำ 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2