กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ทัศนะวิจารณ์

วันศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ที่มาของการลดมาตรฐานจากอนุบาลถึงปริญญาเอก

จุดประกาย
โดยดร.ไสว บุญมา

คอลัมน์นี้ประจำวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งพูดถึงความขาดแคลนแสนสาหัสของโรงเรียนชุมชนขนาดเล็กในชนบท เนื่องจากตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ของการขาดครู เป็นเหตุให้ผู้ปกครองต้องการส่งลูกหลานไปเรียนยังโรงเรียนนอกชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้

โรงเรียนชุมชนของตนถูกยุบ การยุบโรงเรียนชุมชนจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ชุมชนแตกสลาย ซึ่งจะกระทบฐานการเป็นเมืองไทยตามนัยเดิม การขาดแคลนครูเป็นปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียนแคบยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะครูที่มีอยู่ต้องมุ่งเน้นในด้านการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กทำข้อสอบมาตรฐานของทางราชการแทนด้านการเรียนการสอน ที่จะส่งผลให้เกิดฐานด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม การมุ่งเน้นเช่นนั้นจึงเป็นการลดมาตรฐานของการเรียนรู้จากชั้นอนุบาลไปถึงชั้นที่สูงขึ้น

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2