กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ม.บูรพาดึงศิษย์เก่าหมื่นคน หวังสร้างเครือข่าย‘เอ็มบีเอ’

นโยบายเศรษฐกิจ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา สร้างเครือข่ายเอ็มบีเอ 1 หมื่นคน ปรับหลักสูตรรองรับผู้บริหาร ชูจุดเด่นแหล่งเรียนรู้ภาคตะวันออก

นางระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษามาต่อเนื่อง 24 ปี ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในภาคตะวันออกที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ และมีแผนเปิดรับนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร ซึ่งหลักสูตร executive mba ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จะเน้นการสอนบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร เพื่อสร้างนักบริหารที่มีศักยภาพมีความเป็นผู้นำและสร้างประโยชน์ให้สังคมเศรษฐกิจส่วนรวม และมีเครือข่ายของผู้เรียนที่เป็นนักบริหารที่มีจำนวนมาก

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2