กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

รัฐส่งสัญญาณพลังงานพุ่งขึ้นค่าเอฟทีในรอบ 16 เดือน

นโยบายเศรษฐกิจ

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประชุมพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) งวดเดือน ม.ค.-เม.ย.2562 โดยเป็นผลมาจากราคาก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ายังอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ภาครัฐพยายามจัดการต้นทุนไฟฟ้าเพื่อให้กระทบประชาชนน้อยที่สุด

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่าเอฟทีสำหรับงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2562 ปรับเพิ่มขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟเฉลี่ยเมื่อรวมค่าไฟฐานจะอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครังแรกในรอบ 16 เดือน ตามต้นทุนค่าเชื้อเพลิงหลังที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ที่ปรับเพิ่มขึ้น 12.67 บาทต่อล้านบีทียู อยู่ที่ 299.50 บาทต่อล้านบีทียู

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2