กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ชง4ข้อกัญชาเข้าคกก.ยาเสพติด

ในประเทศ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการปฏิฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวว่าจะเสนอ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

ซึ่งจะประชุมวันที่ 9 พย. พิจารณาการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพิ่มเติมจากการยกระดับกัญชา ด้วยกัน 4  ข้อด้วยกันคือ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2