กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

19เดือนผ่านกม.ภาษีที่ดินสนช.มติเอกฉันท์169เสียง

นโยบายเศรษฐกิจ

วานนี้(16 พ.ย.)ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 169 เสียงต่อ0 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.... ใช้เป็นกฎหมาย หลังจากที่ใช้เวลาในการพิจารณาชั้น สนช. รวม 19 เดือน

 นับจากวันที่ สนช.รับหลักการวาระแรก เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2560 และมีการขยายเวลาพิจารณารวม 9 ครั้ง ในขณะที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประชุมไปถึง 85 ครั้ง จึงจะได้ข้อสรุป

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2