กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

หุ้น-ลงทุน

วันพฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เรื่องเล่า…จากแนวคิด Family Holding Company

การเงิน-การธนาคาร
โดยดร.สาธิต ผ่องธัญญา

ในครั้งก่อนได้กล่าวถึงแนวคิดการจัดโครงสร้างธุรกิจครอบครัวในรูปแบบ Family Holding Company หรือในที่นี้จะเรียกสั้นๆว่า Holding Company โดยในตอนนี้จะขออธิบายเพิ่มเติมถึงลักษณะของ Holding Company รวมทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

holding company ก็คือบริษัทที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลเป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้หลักจากการถือหุ้นในบริษัทอื่น เช่น รายได้จากเงินปันผล, capital gain เป็นต้น โดยอาจเป็นการลงทุนเพื่อถือหุ้นในบริษัทในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ ไม่มีการประกอบธุรกิจของตนเองอย่างมีนัยสำคัญ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2