กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

‘500 ครูพิเศษ’ผลิตคนป้อนอีอีซี

นโยบายเศรษฐกิจ

กระทรวงศึกษาธิการมีแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับความพร้อมของกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม

โดยร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรม 4.0

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2