กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันพฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

‘เน็ตประชารัฐ’ใชังานทะลุ 22 ล้านครั้ง

ไอทีและคอมพิวเตอร์

“ดีอี” คุยโปรเจคเน็ตประชารัฐครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน มีการติดตั้งไวไฟเสร็จเรียบร้อย ยอดลงทะเบียนสมัครมากถึง 4.4 ล้านราย เกิดการใช้งานแล้ว 22 ล้านครั้ง

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และคณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ เปิดเผยว่าโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นโครงข่าย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งเป็นทรัพย์สินของประเทศที่มีรัฐบาลโดยกระทรวงดีอีเป็นเจ้าของมีระยะทางโครงข่าย ถึง 109,467 กิโลเมตร เพื่อสร้างโอกาสให้กับภาคประชาชน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2