กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันพฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

Data Scientistsอาชีพมาแรง-หัวใจทำธุรกิจ

คุณภาพชีวิต
โดยหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ qualitylife4444@gmail.com

นักวิเคราะห์ข้อมูล เป็นหนึ่งอาชีพมาแรงในปี 2018 เนื่องด้วยสามารถแปลง วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ได้ยิ่งในยุคดิจิตอล โลกออนไลน์ที่ผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนจริง

มีข้อมูลมากมายให้ การเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ นอกจากถูกต้อง แม่นยำแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์และวิจัยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนตัดสินใจประกอบการลงทุนทำธุรกิจ เพราะการรู้ข้อมูล รู้ผลทางสถิติก่อน ย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2