กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ทัศนะวิจารณ์

วันพฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

สปสช.ไม่ใช่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่แท้จริง

การเมือง
โดยดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร

การจัดอันดับระบบสุขภาพของประเทศต่างๆ ในโลกมีการดำเนินการโดยหลายสำนัก ทั้งองค์การอนามัยระหว่างประเทศ หรือ WHO และองค์กรภาคเอกชน เช่น Bloomberg และอีกหลายๆองค์กร

ผลการจัดอันดับคงไม่สามารถบอกได้อย่างไม่มีเงื่อนไขว่าระบบสุขภาพประเทศใดดีกว่าประเทศใด เพราะขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดแต่ละมิติที่องค์กรเหล่านั้นนำมาใช้คำนวณ ยกตัวอย่างจาก bloomberg ที่จัดอันดับล่าสุดปรากฏว่า เมื่อดูจาก the 2017 bloomberg’s most efficient health care (15 may 2017) ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 41 ในขณะที่มีการจัดอันดับ the 2017 bloomberg’s the world’s healthiest countries (2 aug 2017) ไม่ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ใน 50 อันดับแรกและแน่นอนที่สุดว่าประเทศต่างๆ ก็สลับกันไปสลับกันมา ที่จริงการจัดอันดับที่น่าเชื่อถือที่สุดน่าจะเป็น world health organization (who) เพราะมีรายละเอียดอธิบายมิติต่างๆ อย่างละเอียด แต่ถึงกระนั้นก็ตาม พบว่ามีความเห็นมากมายที่ไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะผู้แสดงความเห็นจากประเทศตะวันตก ด้วยเหตุผลว่าระบบสุขภาพของแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกัน ระบบทุนนิยมนั้นอย่างหนึ่ง ระบบสังคมนิยมนั้นอีกอย่างหนึ่ง ระบบทุนนิยมนั้นมีต้นทุนสูงมากทั้งต่อคน และร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gdp) ในขณะที่ระบบสังคมนิยมนั้นต้นทุนจะต่ำ และเมื่อนำสัดส่วนต้นทุนต่อผลที่ได้รับเชิงประสิทธิภาพ (cost/efficient) ก็จะพบว่าประเทศที่อยู่ในระบบทุนนิยมจะมีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าประเทศที่อยู่ในระบบสังคมนิยม และทำให้อันดับต่ำกว่าประเทศที่ใช้ระบบสังคมนิยมอย่างมาก

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2