กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

รื้อเกณฑ์จ้างงาน รสก. อิงฐานะทางการเงิน

นโยบายเศรษฐกิจ

ครม.เห็นชอบใช้เกณฑ์กำหนดสวัสดิการ-ค่าตอบแทนรัฐวิสาหกิจตามมติ ครม.เดิม แต่วางเกณฑ์สภาพการจ้างงานที่เกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจให้คำนึงถึงสภาพทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ และผลการดำเนินงาน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจและสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2