กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ทัศนะวิจารณ์

วันพฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

วิเคราะห์พลวัตของบริษัทไทย จากข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจ

การเมือง
โดยดร.ยรรยง ไทยเจริญ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากวิเคราะห์จากข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า

อัตราการเติบโตเฉลี่ยของจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนใหม่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 6.5% ต่อปี จากปี 2007 ที่ 33,729 บริษัท เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 62,997 บริษัทในปี 2017 จำนวนบริษัทใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจที่ง่ายและสะดวกขึ้น สะท้อนจากการจัดอันดับ ease of doing business โดยธนาคารโลกในปี 2018 ไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่ประกอบธุรกิจได้สะดวกเป็นอันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศ สะท้อนได้จากเครื่องชี้ที่ดีขึ้น เช่น เวลาที่ใช้ในการจัดตั้งธุรกิจลดลง โดยในปี 2017 ธุรกิจไทยใช้เวลาจัดตั้งกิจการเฉลี่ยเพียง 4.5 วันเมื่อเทียบกับ 35 วันในปี 2007 หรือ ต้นทุนในการเริ่มต้นกิจการลดลงจากเดิมที่ 16.2% ของรายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศเหลือ 6.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2