กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

หุ้น-ลงทุน

วันพฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

DR:ทางเลือกใหม่ เทรดในไทย แต่ไปไกลถึงเมืองนอก

บริษัทจดทะเบียน
โดยรินใจ ชาครพิพัฒน์

Depositary Receipt (DR) หรือ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นตราสารที่ผู้ออก DR

ซึ่งมักเป็นธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ท้องถิ่นนำเสนอให้กับผู้ลงทุนในประเทศที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แทนการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจากกลไกหลักของ dr ก็คือการที่ผู้ออก dr ไปซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศมาเก็บไว้กับผู้รักษาทรัพย์สินจากนั้นก็ออกใบแทนหรือใบรับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งเรียกว่า dr นี้ออกมาขายให้ผู้ลงทุน ดังนั้น การซื้อขาย dr จึงเปรียบเสมือนการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพียงแต่ซื้อขายเป็นเงินสกุลท้องถิ่นและลดขั้นตอนและความยุ่งยากจากการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2