กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันพฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

‘ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่’ส่งข้อมูลเลือกตั้งถึงบ้าน

รายงานพิเศษ
โดยอัญชลี อริยกิจเจริญ

การให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกตั้งรอบนี้เป็นการเลือกตั้งตามกติกาใหม่ทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จำนวนบัตรลงคะแนน หมายเลขผู้สมัคร และข้อห้ามใหม่ๆ ที่หากใครฝ่าฝืนก็จะมีความผิด

    รัฐบาลจึงใช้กลไก “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่” เปิดปฏิบัติการเชิงรุกลงไปให้ข้อมูลถึงระดับตำบล

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2