กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

นที อนุฯรับข้อเสนอทีวีดิจิทัลจ่ายค่าตอบแทนคืนคลื่น

อุตสาหกรรม

อนุกรรมการฯ เรียกคืนคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ รับข้อเสนอทีวีดิจิทัล จ่ายค่าตอบแทนเรียกคืนคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์มาประมูล 5 จี ขณะผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ เสนอชดเชยค่าใช้จ่ายปรับเปลี่ยนเทคนิคตามแผนคลื่นความถี่ใหม่-ชดใช้ค่าเสียโอกาส

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เดินหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลจะเกิดขึ้นได้ จำเป็นสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม นำมาสู่การเร่งประมูล 5 จี ให้ทันให้บริการในปี 2563 ด้วยการโยกคลื่นความถี่ดังกล่าวจากผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลมาใช้ในการประมูล พร้อมจ่ายค่าตอบแทนคืนกลับไปฟื้นธุรกิจทีวีดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในสถานะยากลำบาก จากจำนวนช่องที่มีจำนวนมาก เมื่อเทียบกับเม็ดเงินโฆษณา  

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2