กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 16 ธันวาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

4 ปีสนช.กฎหมาย 434 ฉบับ บทพิสูจน์ข้อครหาสภาท็อปบูต

การเมือง

กว่า 4 ปีที่ผ่านมา นอกเหนือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และรัฐบาล ซึ่งถือเป็นแม่น้ำสายหลักบริหารราชการแผ่นดินแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ถือเป็นอีีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดันกฎหมายต่างๆ เพื่อความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและ คสช.

ข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสนช. ณ วันที่ 11 ธ.ค.2561 ระบุว่า จนถึงขณะนี้มีร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ที่อยู่ในมือสนช.ชุดนี้ จำนวน 434 ฉบับ และมีกฎหมายที่ สนช.เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย 333 ฉบับ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 310 ฉบับ / รอประกาศราชกิจจานุเบกษา 23 ฉบับ) สนช.มีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้ว 382 ฉบับ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2